Toimistoympäristössä voidaan havaita kolme ihmisheimoa, joilla on omat luonteenomaiset piirteensä ja esiintymispaikkansa. Tyyppien välillä esiintyy myös muulin kaltaisia ristisiitosmuotoja, mutta niistä tässä on käsitelty vain tärkein ja useimmin esiintyvä. 

Heimoja erottaa pääasiassa heidän suhtautumisensa kolmen Microsoft Office-ohjelmiston perusohjelman käyttötiheyteen ja –tapaan. Office-ohjelmistojen evoluution myötä lajityypit ovat myös lisääntymässä. Kehittyneimmissä toimistoympäristöissä esiintyvät myös mm. Dynamics- sekä MOSS- eli  Sharepoint-lajityypit. Tässä on kuitenkin keskitytty kolmeen perinteisimpään lajityyppiin: Word-, Excel- sekä PowerPoint-heimoihin.

PowerPoint-heimo

Esiintymistiheys: Tiheähkö populaatio kaikissa toimistoissa.

Heimon tyypillinen edustaja: Kehitys-, strategia- tai projektipäällikkö, miespuolinen, koulutukseltaan esim. diplomi-insinööri, toisinaan myös kasvatustieteilijä.

Esiintymispaikat: Neuvotteluhuoneet, strategiapäivät, koulutuspäivät, ajoittain myös johtoryhmän kokous.

Tunnistettavat piirteet: Puhe ei lopu koskaan. Kalvoissa on runsaasti kaavioita. Valittaa, että kun neuvotteluhuoneesta ei löydy kunnon videotykkiä ja uusinta Office-ohjelmistoa, esityksestä ei saa kaikkea irti.

Lempilelu: Laserpointteri

Uhanalaisuus: Populaation vähenemisestä ei ole merkkejä. Paikallista populaatiota täydentävät vierailevat heimon edustajat, kuten konsultit.

Excel-heimo

Esiintymistiheys: Yliedustettuna teknistä alaa edustavissa toimistotyöpaikoissa, mutta suhteellisen tasaisesti edustettuna kaikilla elinkeinoelämän alueilla.

Heimon tyypillinen edustaja: Tunnistettavissa on kaksi päätyyppiä, talouspäällikkö tai -johtaja sekä projekti-insinööri. Ajoittain ristisiitosta Word- ja PowerPoint-heimojen kanssa, erityisesti elo-syyskussa budjetointiaikaan.

Esiintymispaikat: Esiintyy useammin työpisteissä kuin neuvotteluhuoneissa. Voimakas ryhmäkoheesio, ts. hakeutuvat toistensa seuraan vahvistaakseen ryhmäkokemustaan esim. siitä, että kaikenlaiset toimistotehtävät, myös erilaiset tekstin tuotantoon liittyvät, on kätevintä hoitaa Excelillä.

Tunnistettavat piirteet: Silmien suunnikasmainen muoto, joka johtuu solujen ja rivien tuijottamisesta. Vaikeuksia verbaalisessa kommunikaatiossa, ymmärtää parhaiten numeromerkkejä.

Lempilelu: Taskulaskin

Uhanalaisuus: Kaikkein vähiten uhanalainen.

Word-heimo

Esiintymistiheys: Populaatio on tiheämpi tiettyyn kokoon kasvaneissa organisaatioissa, joissa erilaisia tuki- ja palvelufunktioita, kuten viestintä, henkilöstöhallinto, käännös- ja assistenttipalveluja on vielä tarjolla.

Heimon tyypillinen edustaja: Tiedottaja tai muu viestinnän edustaja, kääntäjä. Myös sihteerit, assistentit tai vast., jonka erityisenä intohimona ovat kirjeiden ja muiden asiakirjojen asettelumallit.

Esiintymispaikat: Istuu huoneessaan ja kommunikoi sähköpostien liitetiedostoilla. Ajoittain hakeutuu yhteyksiin PowerPoint-heimon kanssa, Excell-heimon kanssa vain kun on pakko.

Tunnistettavat piirteet: Usein hiirimäinen olemus ja hiljainen ääni. Naaraat yliedustettuina.

Lempilelu: Huomiotussi

Uhanalaisuus: Populaatio kasvoi nopeasti siinä vaiheessa kun pöytätietokoneet korvasivat sanelulaitteet, kirjoituskoneet ja tekstinkäsittelijät. Nyttemmin Excel- ja PowerPoint-heimot uhkaavat nielaista Word-heimon, toistaiseksi ei kuitenkaan välitöntä sukupuuttoon kuolemisen uhkaa.

This text was powered, proofread and inspired by Microsoft Office Word 2007.

Viikon sitaatti:

"Tämän kertomuksen henkilöt ja tapahtumat ovat keksittyjä. Mikäli kuvauksessa ilmenee yhtäläisyyksiä Bild-lehden menetelmien kanssa, nämä eivät ole tahallisia eivätkä satunnaisia vaan väistämättömiä."

Heinrich Böll: Katharina Blumin menetetty maine.